მეზობელი სიტყვები
racemiferous
ზედსართავი სახელი
/͵ræsɪʹmɪfərəs/

ბოტ. რაცემოზული, მტევნებიანი, მტევნების მქონე.