მეზობელი სიტყვები
racemiform
ზედსართავი სახელი
/ræʹsɪmɪfɔ:m/

რაცემოზული, მტევნისებრი, მტევნის ფორმისა.