მეზობელი სიტყვები
racemose
ზედსართავი სახელი
/ʹræsɪməʊs/

1. ბოტ. 1) რაცემოზული, მტევნად შეკრებილი;

2) მტევნებიანი;

2. ანატ. მტევნისებრი, მტევნის ფორმისა (განსაკ. ითქმის ჯირკვლების შესახებ).