მეზობელი სიტყვები
racemulose
ზედსართავი სახელი
/ræʹsɪmju:ləʊs/

ბოტ. რაცემულოზური, წვრილ მტევნად შეკრებილი, წვრილმტევნებიანი.