მეზობელი სიტყვები
racer
არსებითი სახელი
/ʹreɪsə(r)/

რეპტ. მცურავი (Coluber, Drymobius, Masticophis და სხვ.) აგრ. racer snake; black racer (snake) შავი მცურავი, მახრჩობელა მცურავი (Coluber constrictor ).