მეზობელი სიტყვები
rachidian
ზედსართავი სახელი
/rəʹkɪdɪən/

ანატ. ხერხემლისა, ხერხემალთან დაკავშირებული; სპინალური; ვერტებრალური (აგრ. rachidial, rachial).