მეზობელი სიტყვები
Radde's birch
არსებითი სახელი
/͵rædəzʹbɜ:tʃ/

ბოტ. რადეს არყი (Betula raddeana).