radial II
ზედსართავი სახელი
/ʹreɪdɪəl/

1. რადიალური, ცენტრიდან სხივივით რომ გამოდის / იზრდება; radial leaves ბოტ. რადიალური / რადიალურად განლაგებული / მზარდი ფოთლები;

2. . ანატ., ზოოლ. სხივისა, სხივთან / სხივის ძვალთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. radius 1];

3. ენტ. ფრთის რადიალურ ძარღვთან დაკავშირებული;

4. ზოოლ. სხივისა, ზღვის ვარსკვლავების და მისთ. სხივთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. radius 3].