მეზობელი სიტყვები
radial cleavage
არსებითი სახელი
/͵reɪdɪəlʹkli:vɪdʒ/

ციტ. რადიალური დაყოფა (დაყოფის ტიპი, რომლის დროსაც ზედა და ქვედა ბლასტომერები ლაგდებიან რადიალურ სიბრტყეებში უშუალოდ ერთმანეთზე – დამახასიათებელია კანეკლიანებისათვის, ნაწლავღრუიანებისათვის, ამფიბიებისათვის და სხვ.) [შდრ. აგრ. spiral cleavage].