მეზობელი სიტყვები
radially symmetrical
ზედსართავი სახელი
/͵reɪdɪəlɪsɪʹmɛtrɪkl/

რადიალურად სიმეტრიული, რადიალური სიმეტრიის მქონე (ითქმის ორგანიზმის შესახებ).