მეზობელი სიტყვები
radial symmetry
არსებითი სახელი
/͵reɪdɪəlʹsɪmətrɪ/

რადიალური სიმეტრია (მსგავსი ორგანოების განლაგება ცენტრიდან რადიალურად მიმართულ სხივებზე; ახასიათებს ზღვის ვარსკვლავს, ტიტის ყვავილს და ა.შ.).