მეზობელი სიტყვები
radiation genetics
არსებითი სახელი
/͵reɪdɪʹeɪʃndʒəʹnɛtɪks/

რადიაციული გენეტიკა, რადიოგენეტიკა (გენეტიკის დარგი, რომელიც მაიონიზებელი გამოსხივების ზემოქმედებით მემკვიდრული ცვლილებების / მუტაციების წარმოქმნას შეისწავლის; აგრ. radiogenetics).