მეზობელი სიტყვები
radices
/ʹreɪdɪsi:z/

radix-ის pl.