მეზობელი სიტყვები
radicicolous
ზედსართავი სახელი
/͵rædɪʹsaɪkələs/

მიკრ. მცენარის ფესვებზე ან ფესვების ქსოვილებში მცხობრები.