მეზობელი სიტყვები
radiciform
ზედსართავი სახელი
/ræʹdɪsaɪfɔ:m/

ფესვისებრი.