მეზობელი სიტყვები
radicivorous
ზედსართავი სახელი
/͵rædɪʹsɪvərəs/

ზოოლ. ფესვიჭამია, ფესვების მჭამელი, მცენარის ფესვებით რომ იკვებება.