მეზობელი სიტყვები
radicle
არსებითი სახელი
/ʹrædɪkl/

1. ბოტ. 1) პირველადი ფესვი; ჩანასახოვანი ფესვი (თესლისა) [შდრ. აგრ. plumule 1];

2) = radicel;

2. ანატ. ფესვი, ფესურა (ვენისა, ნერვისა).