მეზობელი სიტყვები
radicose
ზედსართავი სახელი
/ʹrədɪkəʊs/

ბოტ. დიდი ფესვების მქონე.