მეზობელი სიტყვები
radiculose
ზედსართავი სახელი
/ræʹdɪkju:ləʊs/

ბოტ. მრავალი წვრილი ფესვის მქონე.