მეზობელი სიტყვები
radiosensitivity
არსებითი სახელი
/͵reɪdɪəʊsɛnsəʹtɪvətɪ/

ფიზიოლ. რადიომგრძნობიარობა, ორგანიზმის / ქსოვილის მგრძნობიარობა დასხივებისადმი / რადიოაქტიური გამოსხივების ზემოქმედებისადმი.