მეზობელი სიტყვები
radiotoxicity
არსებითი სახელი
/͵reɪdɪəʊtɒkʹsɪsətɪ/

რადიოტოქსიკურობა, დასხივებისას ცოცხალი ორგანიზმის დაზიანების თვისება (რადიოაქტიური ნივთიერებისა).