მეზობელი სიტყვები
radish
არსებითი სახელი
/ʹrædɪʃ/

1) ბოტ. ბოლოკი ან თვის ბოლოკი (აგრ. ბოლოკის ზოგიერთი სხვა კულტივირებული სახესხვაობა; Raphanus sativus) [იხ. აგრ. wild radish];

2) ბოლოკი (ძირხვენა).