მეზობელი სიტყვები
radulae
/ʹrædjʊli:/

radula- pl.