მეზობელი სიტყვები
radular
ზედსართავი სახელი
/ʹrædjʊlə(r)/

ზოოლ. რადულისა, რადულური, რადულის / საფხეკის საშუალებით რომ ხორციელედება [იხ. აგრ. radula].