მეზობელი სიტყვები
radulate
ზედსართავი სახელი
/ʹrædjʊleɪt/

ზოოლ. რადულის / საფხეკის მქონე [იხ. აგრ. radula].