მეზობელი სიტყვები
raffinose
არსებითი სახელი
/ʹræfɪnəʊz, -s/

ქიმ. რაფინოზა (გლუკოზის, გალაქტოზისა და ფრუქტოზისაგან შემდგარი ტრისაქარიდი).