მეზობელი სიტყვები
ragworm
არსებითი სახელი
/ʹrægwɜ:m/

ჰელმ. ნერეისი (მრავალჯაგრიანი ჭია; Nereididae / Nereidae fam.).