მეზობელი სიტყვები
rail
არსებითი სახელი
/reɪl/

ორნ. ლაინა (წეროსებრთა რიგის ფრინველი; Rallidae fam.).