მეზობელი სიტყვები
rainbowfish
არსებითი სახელი
/ʹreɪnbəʊfɪʃ/

იქთ. ცისარტყელა (Melanotaeniidae fam.).