მეზობელი სიტყვები
ray-finned fish
არსებითი სახელი
/͵reɪfɪndʹfɪʃ/

იქთ.

1. სხივფარფლიანი თევზი;

2. pl = Actinopterygii.