მეზობელი სიტყვები
ray floret
არსებითი სახელი
/͵reɪʹflɒrət/

ბოტ. ენისებრი ყვავილი (კალათის განაპირა ყვავილი – ზიზილასი და მისთ. აგრ. ray flower) [შდრ. აგრ. disc floret].