მეზობელი სიტყვები
REM
/͵ɑ:ri:ʹɛm/

აბრევ. = rapid eye movement.