მეზობელი სიტყვები
remex
არსებითი სახელი
/ʹri:mɛks/

(pl remiges) ორნ. მოსაქნევი / მომქნევი ბუმბული (ფრინველის ფრთისა).