მეზობელი სიტყვები
remiped
ზედსართავი სახელი
/ʹrɛmɪpɛd/

ფეხს. ნიჩაბფეხიანი, ნიჩბისებრ მოსასმელი ფეხების მქონე (ითქმის ზოგიერთი კიბოსნაირისა და მწერის შესახებ).