მეზობელი სიტყვები
remora
არსებითი სახელი
/ʹrɛmərə/

იქთ.

1. ჩვეულებრივი ეჰანი (Echeneis naucrates);

2. pl = Echeneidae.