მეზობელი სიტყვები
rhombencephalon
არსებითი სახელი
/͵rɒmbɛnʹsɛfəlɒn, -ʹkɛfəlɒn/

ანატ. რომბისებრი ტვინი, რომბენცეფალონი (აგრ. hindbrain).