მეზობელი სიტყვები
rhopalium
არსებითი სახელი
/rəʊʹpeɪlɪəm/

(pl rhopalia) ზოოლ. როპალიუმი (სციფოიდური მედუზებისა და კუბომედუზების გრძნობის ორგანოების შემცველი დანამატი ქოლგის კიდეზე).