მეზობელი სიტყვები
rigidity
არსებითი სახელი
/rɪʹdʒɪdətɪ/

ფიზიოლ. რიგიდობა; გაშეშება, უმოძრაობა (ქსოვილისა ან ორგანოსი; აგრ. rigor).