მეზობელი სიტყვები
rimate
ზედსართავი სახელი
/ʹraɪmeɪt/

ღარებიანი, ნაპრალებიანი.