მეზობელი სიტყვები
ring chromosome
არსებითი სახელი
/͵rɪŋʹkrəʊməsəʊm/

მოლ. ბიოლ. რგოლური ქრომოსომა (აღინიშნება სიმბოლოთი r).