ringent
ზედსართავი სახელი
/ʹrɪndʒənt/

1. ბოტ. გახსნილი ტუჩების მქონე (ითქმის ტუჩოსანთა გვირგვინის შესახებ);

2. ზოოლ. გახსნილი საგდულების მქონე (ითქმის ორსაგდულიანების ნიჟარის შესახებ).