მეზობელი სიტყვები
ring-tailed lemur
არსებითი სახელი
/͵rɪŋteɪldʹli:mə(r)/

მმლ. ლემური კატა, კატისებრი ლემური (Lemur catta).