მეზობელი სიტყვები
ritualization
არსებითი სახელი
/͵rɪtʃʊəlaɪʹzeɪʃn/

ზოოლ. რიტუალიზაცია (ევოლუციის პროცესში ამა თუ იმ ქცევითი თვისების რაიმე პირობით სადემონსტრაციო თვისებად ფორმირება).