მეზობელი სიტყვები
river dolphin
არსებითი სახელი
/͵rɪvəʹdɒlfɪn/

მმლ. მდინარის დელფინი (Platanistoidea supfam.); Chinese river dolphin = baiji.