მეზობელი სიტყვები
RNA vector
არსებითი სახელი
/͵ɑ:rɛneɪʹvɛktə(r)/

ბიოტექ. რნმ-ვექტორი (რეტროვირუსი, რომელშიც ჩართულია მასპინძლის უჯრედში შესაყვანი პროვირუსი).