მეზობელი სიტყვები
robust
ზედსართავი სახელი
/rəʊʹbʌst, ʹrəʊbʌst/

უპირატ. ზოოლ. მძლავრი, მასიური; რობუსტული (ხშ. ითქმის ავსტრალოპითეკების ცალკეული სახეობების / ინდივიდების შესახებ) [შდრ. აგრ. gracile].