მეზობელი სიტყვები
r-selection
არსებითი სახელი
/͵ɑ:sɪʹlɛkʃn/

ეკოლ. r-გადარჩევა, r-სტრატეგია, სწრაფი გამრავლების სტრატეგია (ცოცხალი ორგანიზმების ბუნებრივი გადარჩევის სტრატეგია არასტაბილურ გარემოში კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისათვის, რომელიც ითვალისწინებს რეპროდუქციის მაქსიმალურად სწრაფ და მაღალ დონეს – დამახასიათებელია შთამომავლობის გადარჩენადობის ძალზე დაბალი პროცენტის მქონე ორგანიზმებისათვის; აგრ. r-selection strategy, r-strategy) [შდრ. აგრ. K-selection].