მეზობელი სიტყვები
sabretooth
არსებითი სახელი
/ʹseɪbətu:θ/

პალეონტ. მმლ. ხმალკბილა ვეფხვი (Smilodon gen., Machairodus gen.) აგრ. sabre-toothed cat, saber-toothed tiger.