მეზობელი სიტყვები
sac
არსებითი სახელი
/sæk/

ბოტ., ზოოლ. პარკი, ჩანთა.