მეზობელი სიტყვები
saccharide
არსებითი სახელი
/ʹsækəraɪd/

ბიოქ. საქარიდი, ნახშირწყალი.